วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:31 น.

เศรษฐกิจ

กพท.เร่งตรวจความพร้อมอีก12 สายการบิน

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 19.07 น.

กพท.เร่งตรวจความพร้อมอีก12 สายการบิน

               

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ว่าที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกัน 2 ประเด็น คือเรื่องการจัดทำนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ เพื่อจากปัจจุบันอุตสาหกรรมทางการบินได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มว่าในอนาคตสายการบินต่างๆ จะบินเข้าสู่เอเชียแปชิฟิกปริมาณมากซึ่งในเรื่องของทรัพยากรในห้วงอากาศก็จะมีข้อจำกัดมากขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันไทยก็ใช้ห้วงอากาศทั้งด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ โดยจะต้องจัดทำนโยบายบริหารของห้วงอากาศให้มีความยืดยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งนี้ จะเป็นไปตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงมาตรการช่วยเหลือสายการบินที่ยังอยู่ในระหว่างการขอใบรับรองการเดินอากาศฉบับใหม่ (RE-AOC) ระหว่างเดือนกันยายน2560-มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประสานไปยังกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้เสนอถึงเรื่องที่จอดอากาศยาน และเรื่องของการมีส่วนลดให้กับสายการบิน

               

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้หารือร่วมกับ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับสายการบิน ที่ยังอยู่ในระหว่างการขอใบรับรองการเดินอากาศฉบับใหม่ (AOC)นั้น ทั้งนี้ ได้มีการเสนอขอพื้นที่จอดอากาศยานในส่วนของสนามบินทย. ซึ่งจะเป็นการลดความแอดอัดให้กับสนามบินหลักอย่าง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง สำหรับการใช้พื้นที่จอดอากาศยานนั้น ทย.จะลดค่าจอดให้ 50 %รวมถึงจะยกเว้นการคิดอัตราก้าวหน้าในกรณีการจอดเป็นระยะเวลานาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 โดยเป็นระยะเวลา 3 ปี 

               

นอกจากนี้ นายจุฬา ยังกล่าวภายหลังจากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา44 ให้อำนาจ กพท.ระงับไม่ให้สายการบินระหว่างประเทศที่ยังไม่ผ่านการตรวจและยังไม่ได้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่  ตามเงื่อนไขขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทำการบินเส้นทางบินต่างประเทศ ว่าสาเหตุที่ คสช.ออกสั่งดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครอง กพท. เพราะเดิม กพท.ไม่มีอำนาจสั่งสายการบินหยุดทำการบิน จะสั่งหยุดบินได้กรณีที่สายการบินนั้นไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สำหรับสายการบินที่ผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองการเดินอากาศใหม่แล้ว 9 สายการบิน จาก 21 สายการบิน ส่วนอีก 12 สายการบินอยู่ระหว่างการตรวจเพื่อออกใบรับรองใบเดินอากาศ คาดว่าภายในเดือนกันยายน 2560 สายการบินเอ็มเจ็ตจะผ่านรับใบรับรองเดินอากาศใหม่ ในเดือนตุลาคม 2560 จะออกใบรับรองการเดินอากาศใหม่อีก 4 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินเค-ไมล์แอร์  ,สายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์, สายการบินไทยเวียตเจตแอร์ จอยท์ สต๊อค และสยามแลนด์ฟลายอิ้ง สำหรับเดือนพฤศจิกายน คาดว่าสายการบินเอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งนี้ ตั้งกรอบระยะเวลาว่า กพท.จะสามารถทยอยตรวจและออกใบรับรองการเดินอากาศใหม่ได้หมดภายในวันที่ 31 มกราคม 2561