วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 05:58 น.

เศรษฐกิจ

ปตท.คว้าอุตฯสีเขียวระดับสูงสุด

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 17.12 น.

ปตท.คว้าอุตฯสีเขียวระดับสูงสุด


ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 หรือ “เครือข่ายสีเขียว” ให้แก่ คุณสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีความสำเร็จในการขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0

หน้าแรก » เศรษฐกิจ