วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 05:57 น.

เศรษฐกิจ

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรระหว่างซ.พหลฯ69/2-69/8

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 17.15 น.

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรระหว่างซ.พหลฯ69/2-69/8

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ (รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการ   ยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนอาหารบางบัว ถึง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 (ขสมก.) และ ซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางการจราจรดังต่อไปนี้

      

1. บริเวณหน้าสวนอาหารบางบัว ถึง  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1(ขสมก.) จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

       

2. บริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

      

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ