วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 06:05 น.

เศรษฐกิจ

IRPC ร่วมสาน "รักเล รักษ์ศิลป์ ถิ่นใต้”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 17.17 น.

IRPC ร่วมสาน "รักเล รักษ์ศิลป์ ถิ่นใต้”

 

ฃนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังร่วมกับคุณณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดงาน IRPC ร่วมสืบสานประเพณี “ทอดผ้าป่าทางทะเล” ตามวิถีชาวปากน้ำ จ.ชุมพร ณ วัดพลับพลา ต.ปากน้ำอ.เมือง       จ.ชุมพร โดยไออาร์พีซี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของชาวไทยให้คงอยู่ต่อไป จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีแล ะวัฒนธรรมร่วมกับชาวอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จัดงาน “ทอดผ้าป่าทางทะเลกับชุมชนประมงปากน้ำ” ณ วัดพลับพลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อนำมาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น ซื้อเรือกู้ชีพ เครื่องมือแพทย์ ซ่อมแซมเมรุวัดพลับพลา

 

ทั้ง IRPC ตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชนที่อยู่รอบข้างคลังน้ำมัน ไออาร์พีซี จังหวัดชุมพร จึงได้จัดให้มีกิจกรรม  “IRPC รักเล รักษ์ศิลป์ ถิ่นใต้” โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “เปิดตำนานชุมพร กับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ” การประกวดจัดสำรับอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬามวยทะเล โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และชุมชนรอบคลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดชุมพร ให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป

หน้าแรก » เศรษฐกิจ