วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:12 น.

เศรษฐกิจ

ผุดมาตรการดันSMEsส่งท้ายปี

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 14.20 น.

ผุดมาตรการดันSMEsส่งท้ายปี

 
 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ร่วมกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน  และภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ สมาคมการธนาคาร สมาพันธ์ SMEs ว่า ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลและหน่วยงานเศรษฐกิจภายใต้กำกับได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในทุกระดับผ่านนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งได้เน้นย้ำให้ผู้ดำเนินธุรกิจติดอาวุธด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในยุคที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ยังได้เดินหน้าภาคอุตสาหกรรมด้วยการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจการสนับสนุนโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานและด้านที่จำเป็น ตลอดจนการจับมือสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปี 2560 ที่ผ่านมานี้รัฐบาลได้ปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงจนช่วยให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้น และขณะนี้ก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความต่อเนื่องด้วยการเร่งรัดมาตรการต่างๆที่วางไว้ให้เกิดความรวดเร็วเพื่อให้ทันใช้พร้อมกันภายในปีถัดไป
 
สำหรับในปี 2561 รัฐบาลและหน่วยงานเศรษฐกิจได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดแพ็กเกจของขวัญซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs ให้เข้าสู่ยุค 4.0 โดยจะเน้นการตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในทุกมิติ พร้อมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มจำเป็นต้องได้รับ