วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 22:52 น.

เศรษฐกิจ

2กระทรวงเปิดตัวสื่อต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 16.02 น.

2กระทรวงเปิดตัวสื่อต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่อง

     

 

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบิน  หรือ INFLIGHT VDO ซึ่งเป็นการบูรณการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว การสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือและไม่กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้เมื่อปี 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ  ร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์” อย่างต่อเนื่อง พบว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่พบมากที่สุด คือ การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าบริการทางเพศ แต่ได้เปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่มีการเข้าไปชักชวนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ธุรกิจค้าบริการทางเพศ มาเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย แล้วใช้บริการทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการใช้บริการทางเพศกับเด็กทั้งเด็กหญิง และเด็กชาย

     

นอกจากนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบิน (INFLIGHT VDO) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์จำลองของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว บทลงโทษผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ และภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยโดยจะมีการเผยแพร่บนสายการบินไทย และสายการบินระหว่างประเทศ บริเวณจุดรับกระเป๋าผู้โดยสารภายในสนามบิน เส้นทางคมนาคมต่างๆ ทั้งสถานีรถไฟ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และรถบัสโดยสาร

 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ