วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:33 น.

เศรษฐกิจ

แบงก์ออมสินเตรียมปล่อยกู้ธุรกิจผู้มีรายได้น้อย

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 21.42 น.

แบงก์ออมสินเตรียมปล่อยกู้ธุรกิจผู้มีรายได้น้อย
 


ออมสิน-กระทรวงพาณิชย์ ร่วมทำโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยออมสิน พร้อมเป็นแหล่งทุนปล่อยเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท กำหนดเงื่อนไขคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ช่วง 1 ปีแรก  


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยนำธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อส่งเสริมและยกระดับให้มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล
          


ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ใได้สนับสนุนการให้เงินทุนพร้อมกับการให้ความรู้ทางการเงิน ด้วย “สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์” วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% หลังจากนั้น 0.50 - 1.00% ต่อเดือน ตามประเภทหลักประกัน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี โดยสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)/ หลักประกันทางธุรกิจ/ หลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ค้ำประกันสินเชื่อได้
          

สำหรับโครงการฝึกอาชีพ ธนาคารออมสินได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย ล่าสุด ได้เปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” ในการสร้างโอกาส เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพ เพิ่มรายได้ และความรอบรู้ในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ซึ่งร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่งทั่วประเทศ นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย จัดการด้านทรัพยากร รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า พัฒนากระบวน
          


การผลิต ทำแผนการเงิน และจัดทำบัญชี การจัดการราคา และความสามารถในการทำกำไร การจัดการการตลาด และการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SME Startup และอื่น ๆ ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างอาชีพตามนโยบายรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพราะประชาชนจะได้พัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การค้าขายในอาชีพของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากการพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ
          


ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจจะขอสินเชื่อดังกล่าว สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินในทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115


 

 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ