วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:05 น.

การศึกษา

เอสซีจี - ศศินทร์ ประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ

วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561, 14.49 น.

เอสซีจี - ศศินทร์ ประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ

               

เอสซีจี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน SCG Bangkok  Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation  ชิงรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   นับว่าเป็นการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทุกสาขาวิชา ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แต่ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากและมีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือเป็นความสำเร็จรวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา Startup Ecosystem ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการสร้างธุรกิจจากนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาดโลก สำหรับการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018  ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก เอสซีจี โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Houston Technology Center Asia กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร วิคเตอร์ และ Money Channel เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุน

 

SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับ ปริญญาโททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานการวิจัยของตนเอง เพื่อสนับสนุนแนวคิดความ เป็นผู้ประกอบการ มุ่งหวังที่จะให้ให้นิสิตนักศึกษาได้นำความรู้วิชาการด้านการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติเสมือนจริง   และสามารถนำไปพัฒนาด้านการลงทุนได้อย่างแท้จริงและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

งาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bbc.sasin.edu  หรือ bbc@sasin.edu

 

หน้าแรก » การศึกษา