วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:22 น.

การศึกษา

ม.ร.ชวนนศ.ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. ปี 2561

วันอาทิตย์ ที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 08.38 น.

ม.ร.ชวนนศ.ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. ปี 2561

                   
 
พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หน่วยลงคะแนนรามคำแหง หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา พร้อมอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการทางสายตาใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรอักษรเบรลล์
                  
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการเลือกตั้งสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การ นักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 น. โดยกำหนดสถานที่เป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เลือกตั้งที่วิทยาเขตบางนา เวลา 08.30 - 11.30 น. หรือ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เวลา 13.00-16.00 น. และ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เลือกตั้งที่มหาวิทยาลัย รามคำแหง หัวหมาก เวลา 08.30-16.00 น.  โดยมี พรรคนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 3 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 พรรคตะวันใหม่ หมายเลข 2 พรรคลูกพ่อขุน และ หมายเลข 3 พรรคพลังราม
                  
 
ขอเชิญชวนนักศึกษา ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงเพื่อใช้สิทธิและใช้เครื่องหมายกากบาท X ในช่องการลงคะแนน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8074
 
 

หน้าแรก » การศึกษา