วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:49 น.

การศึกษา

ม.ร.เชิญ “ดร.สุรเกียรติ” เป็นองค์ปาฐกหลักสูตรเจรจาต่อรอง

วันจันทร์ ที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 11.35 น.

ม.ร.เชิญ “ดร.สุรเกียรติ” เป็นองค์ปาฐกหลักสูตรเจรจาต่อรอง

 

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ( APRC) อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเชิญเป็นองค์ปาฐกในการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้ ที่จะจัดระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561

หน้าแรก » การศึกษา