วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 07:53 น.

การศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 15.16 น.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
             
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560  (ครั้งที่ 40)  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ในวันอาทิตย์ที่ 18  และวันจันทร์ที่ 19  กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4 ,019 ราย  แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 191 ราย และ ระดับบัณฑิต (ป.ตรี)  จำนวน  3,8 28 ราย 
 
 
ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน   ราย 
 
 
โดยให้บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561   เวลา  08 .00 – 12.00  น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย  ยศสุข พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อม ในวันระหว่างที่ 15 – 17  กุมภาพันธ์  2561 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม  และที่ www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo
 

หน้าแรก » การศึกษา