วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 22:41 น.

การศึกษา

สสวท.- องค์การค้า มั่นใจ หนังสือเรียนวิทย์- คณิตทันใช้เปิดเทอม

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 11.05 น.

สสวท.- องค์การค้า มั่นใจ หนังสือเรียนวิทย์- คณิตทันใช้เปิดเทอม

 
 
ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ร่วมกันชี้แจง “หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั่วถึงทั่วไทย ทันใช้เปิดเทอม” แน่นอน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้