วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 22:44 น.

การศึกษา

ร.ร.วัดไม้เรียง สพป.นศ. 2 ร่วมมือตำรวจ เดินหน้าห้องเรียนสีขาว

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 16.21 น.

ร.ร.วัดไม้เรียง สพป.นศ. 2 ร่วมมือตำรวจ เดินหน้าห้องเรียนสีขาว

 
       
โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นำโดยนางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสี ขาว” โดยมี พ.ต.อ วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ไม้เรียง เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6,7 อำเภอฉวาง และศูนย์เครือข่ายที่ 12 อำเภอถ้ำพรรณรา ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดไม้เรียง                
พร้อมกันนี้มีทีมงานเจ้าหน้าที่ ชุดปราบปรามยาเสพติด จาก สภ.ไม้เรียง ให้ความรู้ แก่นักเรียนแกนนำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ให้แก่ นักเรียนได้ห่างไกลปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศชาติ เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่ เหมาะสม ถือเป็นแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน