วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:23 น.

การศึกษา

เตรียมเสนอ"มส."รับโล่สันติภาพโลกที่สวีเดน

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 15.21 น.

เตรียมเสนอ"มส."รับโล่สันติภาพโลกที่สวีเดน  30 มิถุนายนนี้

 

คาดมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000  รูป/คน "มจร"วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษเป็นปลื้มรับเกียรติเข้าสังเกตการณ์

 


ตามที่ประเทศสวีเดนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันติภาพโลก ที่กรุงสตอกโฮล์ม  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดประชุมได้จัดประชุมเตรียมการ โดยมีตัวแทนองค์กรสันติภาพสากลประกอบด้วยนางอิงมารี เฮดแบร์ (Ing-Marie Hedberg) ประธานสันติภาพสากลประเทศสวีเดน  และคณะกรรมการจัดประชุมโดยมีพระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ในฐานะเลขานุการและกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เข้าร่วมประชุมด้วย

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปโปรแกรมงานรอบสุดท้าย เพื่อกำหนดพิจารณาผู้ที่ควรได้รับรางวัลเพื่อสันติภาพและผู้ได้รับรางวัลทูตสันติภาพ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบและปรับการเชิญผู้ที่มาบรรยายให้มีหลายองค์กรและหลากหลายศาสนามากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความเห็นชอบผู้ที่ควรได้รับรางวัลจากทั่วโลกเป็น 20 รูป/คน

 

ในโอกาสนี้พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร)  ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสังเกตการณ์และเข้าเยี่ยมชมห้องประชุมสันติภาพโลกที่โรงแรม Couryard Marriott Stockholm และเยี่ยมชมความพร้อมสถานที่จัดประชุมที่ Stockholm city Hall  ทั้งนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษและคณะพร้อมให้การสนับสนุน ที่ประชุมได้สรุปและแสดงความยินดีกับคณะสงฆ์ไทยที่มีพระธรรมทูตคือพระวิเทศปุญญาภรณ์ ในฐานะเคยได้รับตำแหน่งทูตสันติภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำในการจัดประชุมครั้งนี้   

 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้เห็นควรเสนอรายนามกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ทำงานด้านสันติภาพระดับนานาชาติเพื่อเข้ารับรางวัล Stockholm world peace ด้วย  เพื่อเป็นเกียรติประวัติศาสตร์แห่งคณะสงฆ์ไทย นอกจากนี้ยังมีนักธุระกิจไทยที่ทำงานเพื่อสังคมและคนไทยที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงวัฒนธรรมจะได้เข้ารับรางวัลด้วยทูตวัฒนธรรมอีกด้วย  

 

ด้านพระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เปิเผยว่า  การประชุมสันติภาพโลกที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000  รูป/คน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันที่จะมีการประชุมพระธรรมทูตโลกหรือการประชุมสมัยสามัญประจำปีของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรประหว่างวันที่  8-9 กรกฏาคม 2561 โดยทางวัดพุทธารามโพเดนและสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ซึ่งมีพระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เนเธอแลนด์ เป็นประธาน ร่วมกับเขตสามในแสกนดิเนเวียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม คาดว่าจะมีพระธรรมทูตจากทั่วโลกร่วมประชุม 200-300 รูป/คน โดยมีองค์กรพระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีปร่วมประชุม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) สำนักงานกับดูแลพระธรรททูตไปต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) 
   


ส่วนพระราชธรรมสารสุธี ได้กล่าวชื่นชมว่า การประชุมสันติภาพโลกที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ มีความสำคัญยิ่งต่อมวลมนุษย์ชาติ และในนามคณะสงฆ์ไทยขอชื่นชมคณะกรรมการจัดประชุมที่ได้ตั้งใจทำงานอย่างอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  จึงอวยพรให้การประชุมสันติภาพโลกที่จะมีขึ้นในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จทุกประการ 

 

อย่างไรก็ตามการประชุมสันติภาพโลกที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา "มจร" ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย จึงได้จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ในยุโรปและสแกนดิเนเวียระหว่าง 21 มิถุนายน -  4  กรกฏาคม  2561

หน้าแรก » การศึกษา