วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 14:39 น.

การศึกษา

16วัดดังรายได้เกิน50ล้านต้องทำบัญชี"ก.พ.ร."

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 18.29 น.

16วัดดังรายได้เกิน50ล้านต้องทำบัญชี"ก.พ.ร."

 


วันที่ 9 ก.พ.2561 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)คนที่2กล่าวภายหลังการประชุมมส.ว่า มส.มีมติเห็นชอบ16วัดนำร่องในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัดอย่างละเอียด ประกอบด้วย วัดพิชยญาติการาม วัดธาตุทอง วัดพระศรีมหาธาตุ วัดดุสิดาราม วัดบางนานอก วัดอรุณราชวราราม วัดนวลจันทร์ วัดลาดปลาเค้า วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร วัดหัวลำโพง วัดนาคปรก วัดเทวราชกุญชร วัดสุวรรณาราม วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐมวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมและวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม 

 

"รูปแบบการจัดทำบัญชีดังกล่าวจะเป็นแบบละเอียดมาตรฐานที่ผ่านการหารือกันของพศ. และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) แล้ว ซึ่งกำหนดวัดที่จะต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินอย่างละเอียดมาตรฐาน ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า50ล้านบาท และพศ.ได้จัดทำคู่มือในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินให้แก่เจ้าอาวาสทั้ง16วัดแล้ว" นายสิปป์บวร กล่าวและว่า  
          


สำหรับบัญชีทรัพย์สินวัดอย่างละเอียดที่จะทดลองใช้ใน16วัดนำร่องนั้น จะต่างจากบัญชีทรัพย์สินวัดที่มส.เคยมีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศจัดทำที่จะเป็นแบบง่าย ทำเพียงบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น แต่บัญชีทรัพย์สินแบบละเอียด จะต้องมีการลงบัญชีแยกเป็นประเภทต่างๆอย่างชัดเจน เช่น เงินรายได้จากการรับบริจาค กฐิน ผ้าป่า บัญชีรายงานเงินคงเหลือ เงินฝาก ระยะเวลาลงบัญชี เป็นต้น และจะต้องรายงานมาที่พศ.ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จากนั้นจะมีการประเมิน และปรับปรุงรายละเอียด พร้อมทั้งขยายผลไปยังวัดต่างๆเพิ่มเติมต่อไป โดยในเร็วๆนี้ทางพศ.จะเชิญเจ้าอาวาสวัดทั้ง16วัด มาประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติก่อน เริ่มดำเนินการต่อไป