วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:57 น.

การศึกษา

พรรคลูกพ่อขุน ชนะเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. ปี 2561

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 09.14 น.

พรรคลูกพ่อขุน ชนะเลือกตั้ง อ.... ปี 2561

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หน่วยเลือกตั้ง ม.ร.(หัวหมาก) และวิทยาเขตบาง นั้น ผลการเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. ได้แก่ พรรคลูกพ่อขุน ได้คะแนน 1,886 คะแนน นายกองค์การนักศึกษา คือ นายอัครพล  คงชุม นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  พรรคตะวันใหม่ ได้  1,461 คะแนน  และพรรคพลังราม ได้ 1,383 คะแนน ส่วนผลการเลือกตั้ง ส.ม.ร. คือ พรรคลูกพ่อขุน 19 คน และพรรคตะวันใหม่ 13 คน ส่วนพรรคที่เหลือไม่ได้รับการเลือก

                       

 

หน้าแรก » การศึกษา