วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:02 น.

การศึกษา

สพป.พล.3 เปิดค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 16.34 น.

สพป.พล.3  เปิดค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

 

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม จำนวน 24 โรงเรียน 303 คน ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำนวยความสะดวกอาคารสถานที่และวิทยากร

 

หน้าแรก » การศึกษา