วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:29 น.

การศึกษา

ไทยพาณิชย์ และศศินทร์ ร่วมมือโครงการ SCBFLC

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 09.38 น.

ไทยพาณิชย์ และศศินทร์ ร่วมมือโครงการ  SCBFLC

 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน  SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจจากกรณีศึกษาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง โดยปีนี้เน้นในเรื่องการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Disruption) และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในโลกธุรกิจ โดยมีนางสาว พรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม ผ่านทาง http://www.scbflc.com/apply-online/