วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:45 น.

การศึกษา

คลอดแล้วสอบบาลี!ป.ธ.9ได้ 51 รูป-บ.ศ. 9 ไม่มีผู้สอบได้

วันพุธ ที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2561, 15.41 น.
tags : บาลี

คลอดแล้วสอบบาลี!ป.ธ.9ได้ 51 รูป-บ.ศ. 9 ไม่มีผู้สอบได้

คลอดแล้วสอบบาลี!ป.ธ.9ได้ 51 รูป เกิดนาคหลวง 6  รูป วัดพระธรรมกาย 6 รูป  ขณะที่ ประโยค บ.ศ. 9  ไม่มีผู้สอบได้
 

วันที่ 7  มี.ค.2561 พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เป็นประธานการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 ประโยค  7-8-9   ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   ขณะเดียวกันได้ประกาศผลสอบบาลีศึกษา(บ.ศ.) สำหรับฆราวาส ประโยค บ.ศ.7-9  ด้วย  และจะประกาศทุกประโยคในวันที่  8 มี.ค.2561 เวลา 16.00 น.ที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยการประกาศผลสอบครั้งนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางทางเพจ เฟซบุ๊กไลฟ์  กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และ TV/PC Web รวมถึงแอพพลิเคชั่น GBN TV ด้วย

 

ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มีบรรพชิตเข้าสอบตั้งแต่ประโยค 1-2 จนถึงประโยค 9  จำนวน 31,926 ทั้งสิ้น  โดยสอบประโยค ป.ธ.7 ได้ 205 รูป จากที่ส่งสอบ 869 รูป ขาดสอบ 277 รูป สอบจริง 586 รูป คิดเป็น 34.98% ทั้งนี้มีผู้สอบได้จากวัดพระธรรมกายจำนวน 13 รูป ป.ธ.8 ได้ 77 รูป จากที่ส่งสอบ 668 รูป ขาดสอบ 236 รูป ขาดสิทธิ์ 8 รูป สอบจริง 424 รูป คิดเป็น 18.16%  ทั้งนี้มีผู้สอบได้จากวัดพระธรรมกายจำนวน 6 รูป และป.ธ.9 ได้ 51 รูป จากที่ส่งสอบ 407 รูป ขาดสอบ 81 รูป สอบจริง 326 รูป  คิดเป็น 15.64%  ทั้งนี้มีผู้สอบได้จากวัดพระธรรมกายจำนวน 6 รูป และมีสามเณรสอบได้จำนวน 6 รูปจากสำนักเรียนวัดเทพลีลา วัดสร้อยทอง และวัดบางพลีใหญ่ โดยมีฐานะเป็นนาคหลวงอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไป

 

 

 

 

ขณะที่ประโยค บ.ศ.7-9 จำนวน 689 คน ประโยค บ.ศ.7 สอบได้ 1 คนคือน.ส.พะเยาว์ สว่างชาติ จากสำนักเรียนวัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร  ประโยค บ.ศ.3 สอบได้ 3 คนจากวัดพระธรรมกาย ส่วนประโยค บ.ศ. 9 นั้นมีสอบทั้งสิ้น 6 คน โดยเป็นแม่ชี 4 คน ส่วนฆราวาส 2 คนในจำนวนนี้มีน.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาบาลีสันสกฤต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักเรียนวัดสามพระยา รวมอยู่ด้วย ปรากฏว่า ประโยค บ.ศ. 9  ไม่มีผู้สอบได้ 

 

 

น.ส.สุกัญญานั้นจบปริญญาตรีสาขาบาลีสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะสนใจในการศึกษาภาษาบาลีโดยสอบได้ประโยค บ.ศ.5 สังกัด   สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้ย้ายไปสังกัดสำนักเรียนวัดสามพระยาสอบประโยค บ.ศ.6-8 ได้ และเข้าสอบประโยค บ.ศ.9 ในครั้งนี้ สำหรับน.ส.สุกัญญานั้นนอกจากสนในเรียนภาษาบาลีสันสกฤตแล้วยังสนใจเรียนภาษาธิเบตด้วย

 

(หมายเหตุ : สามารถติดตามรายชื่อได้ทางเฟซบุ๊กชื่อ "สำนักเรียนวัดสามพระยา" จะมีการอัพข้อมูลรายชื่อต่อเนื่อง)