วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 09:04 น.

การศึกษา

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ดูสภาพการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 17.46 น.

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ดูสภาพการเรียนการสอน

 

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียน ติดตามการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด โดยเดินทางหมุนเวียนไปในทุกอำเภอ เป็นการลงพื้นที่ให้เห็นสภาพจริงรับทราบปัญหาถึงพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ตลอดจนให้คำแนะนำการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งทักษะวิชาการ และทักษะชีวิต

หน้าแรก » การศึกษา