วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:52 น.

การศึกษา

พระธรรมจาริกห่มดอยจัดบวชเณรน้อยเดินธุดงค์ถิ่นชาติพันธุ์

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 15.26 น.

พระธรรมจาริกห่มดอยจัดบวชเณรน้อยเดินธุดงค์ถิ่นชาติพันธุ์


วันที่ 13 มี.ค.2561 พระดร.อรุณเมธี พุทฺธิภัทโท หนึ่งในทีมงานธรรมะห่มดอย(เฟซบุ๊กพระดร.อรุณเมธี พ. พุทธิภัทโท) ได้เปิดเผยว่า โครงการพระธรรมจาริก ทีมงานธรรมะห่มดอย จะจัดบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทบนดอย จำนวน 2,066 รูป หลักสูตรการอบรมต้องเรียนรู้ธรรมะ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติต้องเดินธุดงค์ และธรรมยาตราไปโปรดพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ตามหมู่บ้านบนดอย เป็นการฝึกธรรมภาคปฏิบัติ
 


"ในปีนี้มีทีมงานพระธรรมจาริก(ธรรมะห่มดอย) ที่จัดบวชบนดอย ได้มาขอชุดกลดธุดงค์ ถุงย่ามสำหรับใส่สิ่งของ อัฏฐบริขาร สำหรับใช้ในการเดินธุดงค์ฝึกฝนตนเองและเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหมู่บ้านชาวเขา มีหลายดอยที่จัดบวชแล้วพาสามเณรออกเดินธุดงค์นับเดือนไปตามหมู่บ้านบนดอยหลายสิบหมู่บ้าน เห็นสามเณรแบกถุงปุ๋ยเดินสุดสงสาร ปีนี้จะพยายามหาถุงย่าม ชุดกลดธุดงค์ถวายแก่พระเณร จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 2,066 รูปในครั้งนี้ โดยชุดบรรพชาสามเณรรูปละ 1,000 บาท อุปสมบทพระภิกษุรูปละ 2,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา" พระดร.อรุณเมธี  กล่าวและว่า

 

 

ปลายเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนนี้ พระอาจารย์และทีมงานธรรมะห่มดอยจะไปเดินธุดงค์ที่ประเทศเมียนมา เพื่อไปฝึกอบรมศาสนทายาทชนเผ่ากะเหรี่ยง ปีนี้จะนำพาพระภิกษุสามเณรชาวกะเหรี่ยงเมียนมาร์ จำนวน 269 รูป เดินเพื่อฝึกแนวทางธุดงควัตร และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามหมู่บ้านต่างๆบนดอย ซึ่งทีมงานธรรมะห่มดอย โครงการพระธรรมจาริกได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ปีนี้จะเป็นปีที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาสู่จิตใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และฝึกอบรมศาสนทายาทมาช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต หากสักวันสิ้นรุ่นเราจะได้มีรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลานช่วยกันขับเคลื่อนธรรมะของพระพุทธเจ้าไปในสถานที่ต่างๆ
 


พร้อมกันนี้ทีมงานธรรมะห่มดอยได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็ฯเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปทองเหลือง หน้าตัก 5 นิ้ว 1,500 องค์ เพื่อมอบแก่พี่น้องชาวเขาบนดอยที่จะเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา ตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว 991 องค์ ยังขาดอีก 509 องค์ สร้างพระพุทธรูปเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิต เป็นพุทธานุสสติแก่เพื่อนมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย...ตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิด บุญนี้จะนำพาเราอยู่ใต้ร่มธรรมแห่งพระพุทธศาสนา เนื่องจากคณะพระธรรมจาริกได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยตามหมู่บ้านของพี่น้องชาวเขาชนเผ่าต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อาข่า ถิ่น ขมุ ลีซู ลาหู่ ปะหล่อง จีนฮ้อ ลั้วะ เป็นต้น

หน้าแรก » การศึกษา