วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 02:22 น.

การศึกษา

อธิการบดี ม.รามฯ ยินดีบัณฑิตนิติศาสตร์ รับรางวัล 'สัญญา ธรรมศักดิ์'

วันอังคาร ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 09.02 น.

อธิการบดี ม.รามฯ ยินดีบัณฑิตนิติศาสตร์ รับรางวัล 'สัญญา ธรรมศักดิ์'

 

                    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  แสดงความยินดีกับ นางสาวตุลยดา  วิริยะสุนทรวงศ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประเภทนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

หน้าแรก » การศึกษา