วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 22:37 น.

การศึกษา

พระพรหมสิทธิสนทนาธรรมกับนายลีนายกฯสิงคโปร์

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 20.45 น.

พระพรหมสิทธิสนทนาธรรมกับนายลีนายกฯสิงคโปร์ 


วันที่ 16 พ.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีป และกล่าวสุนทรพจน์ และงานฉลองครบรอบ 100 ปี วัดอานันทเมตตยาราม ประเทศสิงคโปร์ โดยพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์และพระธรรมทูตสายต่างประเทศจาก 4 ทวีปเข้ารวมจำนวน 470 รูปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมปาร์ครอยัล ประเทศสิงคโปร์ที่ผ่านมานั้น พระพรหมสิทธิได้สนทนาธรรมกับนายลีด้วย

 

พระพรหมสิทธิ ได้กล่าวให้โอวาทต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า ขอชื่นชมในการทุ่มเทเสียสละ ในการทำงานของพระธรรมทูตทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง ที่มาประชุมร่วมกันในวันนี้ ถือเป็นการประชุมพระธรรมทูต 4 ทวีป เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมมือกันวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เป็นการวางยุทธศาสตร์การเผยแผ่ในยุคดิจิตัล 4.0 อีกทั้งเป็นการวางรูปแบบให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ทำให้เป็นการเพิ่มคุณค่าของพระธรรมทูตจนเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์การพระธรรมทูตโลกขึ้น จึงขอชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

 

พระพรหมสิทธิ กล่าวด้วยว่า ขอฝากว่าการเป็นพระธรรมทูตในต่างแดน มิใช่เป็นกันง่ายๆ ทั้งการกิน การอยู่ ความเป็นไป ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่นให้ได้ ทำอย่างไรจะให้หน่วยราชการ ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจเรา และมองเราด้วยความเป็นมิตร ให้เข้าใจว่าเรามาอยู่ไม่ได้เบียดเบียนหรือสร้างปัญหาให้ใคร ด้วยวินัยที่เรามี ความดีความเสียสละที่เราทำ กับภูมิธรรมที่เป็นรากฐาน ก็จะให้งานพระธรรมทูตเด่นขึ้น และควรมีการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว จัดทำหลักสูตรเผยแผ่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างนี้เป็นต้น


ที่มา : วัดสระเกศ

หน้าแรก » การศึกษา