วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:34 น.

การศึกษา

"สถาบันวิปัสสนาธุระมจร"4.0ทำแอพ แสกนQR codeสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 22.58 น.
tags : มจร

"สถาบันวิปัสสนาธุระมจร"4.0ทำแอพ

แสกนQR codeสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน


วันที่ 16 พ.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊กสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. ความว่า เนื่องจากโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนครั้งที่15 ประจำวันที่ 18-20 พฤษภาคมนี้ มีผู้ลงทะเบียนครบ 150 คนแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ทางสถาบันวิปัสสนาธุระจึงได้เพิ่มจำนวนผู้สมัครจาก 150 คน เป็น 170 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตามความปรารถนา
 


ขณะเดียวกัน ยังได้แจ้งว่า นวัตตกรรมใหม่ของสถาบันวิปัสสนาธุระ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนมีบัญชีในแอพลิเคชั่นไลน์แอ็ทแล้ว เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแล้ว สามารถเข้ากลุ่มได้โดยแสกน QR code นี้แล้วส่งข้อความ ก็จะสามารถเข้ากลุ่มได้โดยอัตโนมัติ หากว่าเคยเข้าร่วมแล้วแต่ไม่ได้รับข้อมูลตอบรับ ให้ส่งข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นบัญชีไลน์ของผู้เข้าร่วมกลุ่ม

 

พร้อมกันนี้สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ได้จัดสัมมนา(วิพากย์)เชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้าแรก » การศึกษา