วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:21 น.

การศึกษา

ม.รามฯ จัดงาน RU Road Show 2018 พร้อมรับสมัคร นศ.ใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 08.59 น.

ม.รามฯ จัดงาน RU Road Show 2018 พร้อมรับสมัคร นศ.ใหม่

                 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน RU Road  Show 2018 นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของคณะต่างๆ ผ่านนิทรรศการมีชีวิต พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 พร้อมชิมอาหารจากครัวรามคำแหงและชมการแสดงบนเวทีจากนักเรียน นักศึกษาและศิลปินรับเชิญ

                    

ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน “RU Road Show 2018” เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนศิลปินรับเชิญ ร่วมในพิธี

                    

โอกาสนี้  ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย เก็บค่าหน่วยกิตถูกที่สุดเพียง 25 บาทต่อหน่วยกิต จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นจำนวนมาก หลายคนประสบความสำเร็จในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลาย สมัครเรียนในระบบ Pre-degreeเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมได้ทั้งหมดด้วย

                    

สำหรับ กิจกรรม RU Road Show ครั้งนี้ มีการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และการอำนวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว รวมทั้งกิจกรรมทางด้านวิชาการ นิทรรศการมีชีวิตจากคณะต่างๆ และชมการสาธิตพร้อมชิมอาหารจากครัวรามคำแหง ตลอดจนกิจกรรมบนเวทีของนักเรียนนักศึกษา และศิลปินรับเชิญ

                    

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม “RU Road Show 2018” ครั้งที่ 2 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน A สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2310-8045-47  

 

หน้าแรก » การศึกษา