วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:56 น.

การศึกษา

สุดยอดเรียนบาลี!ส่งผลพ่อเลิก"ดื่มสุรา-สูบบุหรี-เล่นพนัน"

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 11.12 น.
tags : บาลี

สุดยอดเรียนบาลี!ส่งผลพ่อเลิก"ดื่มสุรา-สูบบุหรี-เล่นพนัน"


เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการประทานประกาศนียบัตรพัดยศเปรียญแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งสอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 263 รูป โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

 

“ท่านทั้งหลายผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ กระทั่งได้รับพระราชทานเกียรติยศในครั้งนี้ พึงระลึกอยู่เสมอว่า ความสำเร็จในชั้นนี้เป็นเพียงย่างก้าวแรก ทุกท่านยังมีหน้าที่ที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพพรั่งพร้อม ทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียน ให้สมกับคำว่า ‘บวชเรียน’ คือเมื่อบวชแล้วก็ต้องศึกษาเล่าเรียน และในด้านการเพาะบ่มอุดมการณ์ เพื่อนำความรู้ด้านพระปริยัติธรรมที่ได้รับ ไปพัฒนาตน และพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง

 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนับแต่โบราณกาล บูรพาจารย์ท่านตั้งหลักสูตรไว้เพื่อให้พระภิกษุสามเณร มีองค์ความรู้สำหรับเข้าใจพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง เพื่อป้องกันมิให้เกิดสัทธรรมปฏิรูป มิให้เกิดการบิดเบือนหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือตู่แปลกันไปตามอัตโนมัติ จนผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด้วยเหตุว่าความหลง อันผิดไปจากพระพุทธธรรมในพระไตรปิฎก และการเผยแผ่หลักธรรมที่คลาดเคลื่อน นับเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่สุดที่บั่นทอนอายุพระพุทธศาสนา

 

การเรียนบาลีจึงมิใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อความรู้ภาษาเป็นเป้าหมายสุดท้าย เพราะความรู้เช่นนั้นจัดเป็นความรู้ในทางโลก หากแต่บรรพชิตต้องเรียนด้วยเป้าหมายเพื่อให้รู้กระจ่างในทางธรรม พระภิกษุสามเณรจึงต้องเรียนรู้ภาษามคธ จักได้สามารถเข้าใจพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง และธำรงรักษาพระบวรพุทธศาสนาไว้ได้

 

ผมจึงขอเน้นย้ำให้ท่านที่เป็นพระมหาเปรียญ และสามเณรเปรียญใหม่ทุกรูป ตั้งทิฎฐิ คือความเห็นให้ตรง เพื่อให้การศึกษาในระดับสูงยิ่งขึ้นๆ ไป ดำเนินไปอย่างถูกทิศทาง ขอให้กำหนด ‘ความรู้จริง’ เป็นเป้าหมาย มิใช่กำหนดเพียงให้สอบไล่ผ่านได้เป็นเป้าหมาย ก็เพราะความรู้จริงในภาษาบาลีนี้เอง ที่จะนำพาท่าน ตลอดจนผู้เลื่อมใสศรัทธาในธรรมะที่ท่านเผยแผ่แล้ว ให้สามารถก้าวไปสู่ ‘ความรู้แจ้ง’ ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ได้ในที่สุด

 

 

ขออนุโมทนายินดีกับความสำเร็จนี้อีกครั้งหนึ่ง ขอให้พากเพียรฉลองพระราชศรัทธาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงพระมหากรุณาอุปถัมภ์บำรุงคณะสงฆ์ และการศึกษาพระบาลีของท่านทั้งหลายมาโดยตลอด ด้วยการเร่งพัฒนาตนให้งอกงามไพบูลย์ในธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไป”

 

 

ในโอกาสดังกล่าวสามเณรวุฒิพงษ์ ประจันโท โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "สามเณรบูรณ์พิภพ สบายใจ" ความว่า "อ่านให้จบ แล้วกดแชร์  #พ่อฉันทำได้แล้ว สำหรับภาพนี้ผมขอเล่าความภูมิใจหน่อยนะครับ.. ก่อนหน้าผลสอบประโยค 1-2 ของผมจะออก..ผมได้โทรไปทางบ้านแล้วคุยกับโยมพ่อว่า..โยมพ่อครับ ถ้าลูกเณรสอบผ่านประโยค 1-2 ลูกเณรขออะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมครับ ได้สิลูก..ครับ..ผมขอให้พ่อเลิกบุหรี่ทำได้ไหมครับ..

 

ในที่สุดพ่อก็รับคำท้าผมครับ..ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก่อนผลสอบบาลีจะออก 3 วัน ผมได้ทราบข่าวว่าโยมพ่อเลิกเหล้า เลิกบุหรี่แล้ว..ผมได้โทรกับไปบอกทางบ้านอีกครั้งว่า..ลูกทำได้แล้วนะครับ ลูกสอบผ่านแล้วครับ..อ้อๆ พ่อดีใจด้วยนะลูก แต่..ที่เราสัญญากันไว้ ไม่ทันแล้วนะลูก พ่อทำได้แล้ว คือเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ไม่กิน ไม่เล่นแล้ว ก่อนผลสอบบาลีจะออก ผมนี่น้ำตาจิไหลเลยครับผมเลยถามพ่อว่า พ่อครับ ทำไมเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก่อนผลสอบผมออกครับ พ่อบอกว่า..

 

พ่อคิดดูแล้วว่า..การที่เราจะทำเพื่อใครสักคนมันไม่ต้องมีข้อแม้หรือเงื่อนไขอะไรเล๊ยย มันแสดงให้เห็นว่านี่คือเราทำเพื่อครอบครัวของเราจริงๆ..โอ้โห..สาธุนะครับ
#พ่อฉันทำได้แล้ว"

 

เพราะผลการเรียนภาษาบาลีปัจจุบันนี้สามเณรวุฒิพงษ์สังกัดวัดเทพธิดาราม วรวิหาร กทม.  หลังจากเรียนจบ ม.6 ร.ร.ปริยัติสามัญ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร แล้วได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ มจร เอกการสอนภาษาอังกฤษ  และเขียนโพสต์ข้อความเตือนสติและภาพที่น่าสนใจยิ่ง

หน้าแรก » การศึกษา