วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 02:51 น.

การศึกษา

"สุวิทย์"เร่งปรับโครงสร้างสวทช.รับกระทรวงใหม่

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 10.30 น.

"สุวิทย์"เร่งปรับโครงสร้างสวทช.รับกระทรวงใหม่
 
          


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า แผนการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ซึ่งเบื้องต้นใช้ชื่อว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนั้น โครงสร้างกระทรวงใหม่ จะประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มแรกจะทำเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการให้ทุนวิจัย ทำหน้าที่กำกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงใหม่ ในเรื่องการทำวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นภาพรวมของประเทศได้ กลุ่มที่ 2 ทำ Big Sciences หรือโครงการขนาดใหญ่ที่วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เชิงลึก เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI), Computational Sciences, Fusion Technology, Frontier Research ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย
          


ทั้งนี้ การจัดทำ พรบ.ใหม่ จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และนำสนอ ครม.และสนช.ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดจะเสร็จก่อนการเลือกตั้ง โดย เนื้อหาพรบ.ใหม่จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการปรับโครงสร้างหน่วยงาน และส่วนที่สองคือการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบใน3 ระบบคือระบบอุดมศึกษา ระบบวิจัยและระบบนวัตกรรม ส่วนระบบที่ 3คือการพัฒนากลไกขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0
          


ดร. สุวิทย์ กล่าวว่า ในขณะที่ ดำเนินการด้านพรบ.ต่าง ๆ นั้น กระทรวงวิทย์ ได่มีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน และเรื่องแรกก็คือการปรับโครงสร้าง ซึ่งจะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช. )เป็นตัวหลักในการไปสู่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไทย (TASI: Thai Academy of Sciences and Innovations) ซึ่งเบื้องต้น จะมีการรวมการบริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงวิทย์ เช่น โครงการฟู้ดอินโนโพลิส หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. โครงการ TED Fund หรือกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและผู้ประกอบการ และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทย์ฯ รวมถึงโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มาอยู่ภายใต้การดูแลของ TASI
          


นอกจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนาสด้าอะคาเดมี่ ให้เป็น Career for the Future Academy หรือ STEM Academy และเร่งการจัดตั้งบริษัท Holding ซึ่งจะนำเรื่องเข้าครม.โดยเร็ว รวมถึงจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในสวทช.อีกด้วย
          


อย่างไรก็ดี ดร. สุวิทย์ ยืนยันว่า จะต้องมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นอย่างแน่นอน และอยากให้กระทรวงที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในสองปี โดยหน่วยงานของกระทรวงวิทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ ประมาณ 90 % จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ทำเรื่องของการวิจัยและพัฒนา
          


ด้านดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การปรับเปลี่ยน สวทช.รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงวิทย์ ไปสู่ TASI นั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีระบบการทำงานรูปแบบใหม่ สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจต่าง ๆ ได้ดี โดย TASI จะยังคงบทบาทของการเป็นองค์กรอิสระหรือองค์การมหาชนในรูปแบบหนึ่งเหมือนเดิม ทั้งนี้ภายใต้ พรบ.เดิมที่สวทช.มีอยู่ คาดว่า การโอนย้ายโครงการต่าง ๆ เช่น TED Fund ฟู้ดอินโนโพลิส อุทยานวิทย์ ฯภูมิภาค รวมถึงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ น่าจะดำเนินการได้ภายใน 3 เดือน
          


นอกจากนี้จะมีการรวมหน่วยงานที่ทำวิจัยด้านต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงวิทย์ฯ มาไว้ที่ TASI เช่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รวมถึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ซึ่งหากไม่อยู่ภายใต้ TASI ก็อาจเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงใหม่

 

หน้าแรก » การศึกษา