วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01:22 น.

การศึกษา

ม.ร.ขยายเวลารับนศ.ถึง 20 ก.ค.นี้

วันพฤหัสบดี ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 08.50 น.

ม.ร.ขยายเวลารับนศ.ถึง 20 ก.ค.นี้

                    

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 ระหว่างนี้จนถึง  20 กรกฎาคม 2561 (ทุกวัน)   ทั้งส่วนกลาง (สมัครที่ อาคาร สวป.ชั้น1) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รวมทั้งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th  จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจที่สมัครเป็นนักศึกษาไม่ทันในช่วงที่ผ่านมา หรือผู้ที่ยังรอเอกสารประกอบการสมัคร นอกจากนี้ยังเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเรียน Pre-degree  เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าและสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ www.ru.ac.th หรือ fb: PR Ramkhamhaeng University