วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:22 น.

การศึกษา

วสท. ชวนบริจาคหนังสือแก่น้องๆ จ.สกลนคร

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 15.18 น.

วสท. ชวนบริจาคหนังสือแก่น้องๆ จ.สกลนคร

             

ร่วมแบ่งปันน้ำใจ โครงการบริจาคหนังสือแก่น้องเยาวชนกับ วสท.เนื่องด้วยเมื่อปลายปี 2560 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ทั้งอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมด้วยองค์กรและภาคเอกชนหลายแห่ง ได้ร่วมกันสร้างและทำพิธีเปิดอาคารห้องสมุด “วิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 4” โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม พร้อมส่งมอบห้องสมุดแล้วนั้น

 

วสท.ขอเชิญชวนผู้สนใจได้ร่วมส่งต่อความรู้ในโครงการบริจาคหนังสือ ตำรา สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษา 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อการศึกษาและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชน หนังสือทุกเล่มมีประโยชน์...ช่วยเปิดโลกกว้างแก่ น้องๆ เสริมสร้างการเรียนรู้ ฉลาดรอบรู้และเสริมสร้างจินตนาการได้อย่างดี

 

ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ด้วย 2 ช่องทาง คือ 1.นำมามอบที่อาคารวิศวกรรมสถานฯ ซ.รามคำแหง 39 (วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 -17.00 น.) 2.ส่งไปรษณีย์มาที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310  สอบถามโทร. 02 184 4600-9