วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 10:34 น.

การศึกษา

ศิลปศาสตร์ สจล. รับสมัครเยาวชนแลกเปลี่ยนปีนัง รุ่น 4

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 18.23 น.

ศิลปศาสตร์ สจล. รับสมัครเยาวชนแลกเปลี่ยนปีนัง รุ่น 4

 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 9–12 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสะเต็มสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 4 เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีSTEM ศึกษา ธุรกิจ การค้า และวัฒนธรรมที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระยะเวลา 15 วัน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอแบบฟอร์มรับสมัคร ได้ที่ คุณขนิษฐา (อร) โทร 088-644-5685 หรือ คุณทิพากร (แตน) โทร 081-820-1110

หน้าแรก » การศึกษา