วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:21 น.

การศึกษา

มทร.ศรีวิชัย อิ่มบุญ หล่อเทียนพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 12.16 น.

มทร.ศรีวิชัย อิ่มบุญ หล่อเทียนพรรษา

 

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน และที่สำคัญ คือการถวายเทียนจำนำพรรษา หลอดไฟ ตามประเพณีเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอุโบสถ ตลอดจนใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ทำวัตรสวดมนต์ และปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแล้ว จะนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลาต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อเร็วๆนี้

หน้าแรก » การศึกษา