วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:48 น.

การศึกษา

สจล.ร่วมมือการไฟฟ้าพัฒนาระบบพลังงาน

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 15.41 น.

สจล.ร่วมมือการไฟฟ้าพัฒนาระบบพลังงาน

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาออกแบบระบบพลังงาน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กักเก็บ และการจ่ายพลังงาน รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย สมาร์ทแคมปัส (Smart Campus) ต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

หน้าแรก » การศึกษา