วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 02:32 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 08.53 น.

มทร.สุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย

 

ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จำนวน 28  แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอุตสาหกรรมการบริการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและไทยแลนด์ 4.0  และร่วมเป็นศูนย์กลางในการจัดบริการวิชาการให้กับ ครู นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 3 และ 9 พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

หน้าแรก » การศึกษา