วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:05 น.

การศึกษา

ม.รังสิต จัดกิจกรรมมหกรรมภาษาฝรั่งเศส 2018

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 13.45 น.

ม.รังสิต จัดกิจกรรมมหกรรมภาษาฝรั่งเศส 2018

 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุนของสำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมมหกรรมภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2561  ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.ธิดา บุญธรรม อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ และหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ มีการแข่งขันหลากหลายประเภท อาทิ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส  การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็นต้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1246

หน้าแรก » การศึกษา