วันพุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 06:52 น.

การศึกษา

ม.รังสิต กายภาพบำบัดข้ามแดน เพื่อนบ้าน

วันเสาร์ ที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2561, 14.50 น.

ม.รังสิต กายภาพบำบัดข้ามแดน เพื่อนบ้าน

                

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งต่อความรู้ทางกายภาพบัดให้แก่ผู้อพยพชาวกระเหรี่ยงและพม่า ให้สามารถดูแลและฝึกกิจวัตรประจำวันให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ ในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงและพม่า บ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เริ่มต้นจากการที่เรารู้จักศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบมาจากสองทาง โดยมีศิษย์เก่า 3 คน เป็นนักกายภาพบำบัดที่จบจาก ม.รังสิต ไปทำงานในพื้นที่ ซึ่งผมเองได้มีโอกาสไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพชายแดนที่ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่ อ.ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก จึงมีแนวคิดในการทำโครงการกายภาพบำบัดข้ามแดนร่วมกัน โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว ซึ่งที่ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ เป็นชาวพม่าที่ลี้ภัยจากการมีปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศพม่า คนกลุ่มนี้เวลาเจ็บป่วยไม่มีสวัสดิการในการดูแลสุขภาพตัวเอง สิ่งที่ทำได้คือมีองค์กรต่างประเทศที่เรียกว่า UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้การดูแลผู้ลี้ภัยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ แต่ในนั้นมีคนที่เป็นคนป่วยก็จะมีอีกองค์กรที่ดูแลโดยเฉพาะคือ Humanity & Inclusion (HI) โดยให้การดูแลผู้ที่พิการจากการสู้รบส่วนหนึ่ง ซึ่งทาง HI เองก็ได้เห็นกิจกรรมของเรา โดยล่าสุดจึงได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกัน เป็นพันธกิจที่ดีที่ได้ทำร่วมกั

 

 ด้าน อาจารย์อัญมณี ยิ่งยงยุทธ   กล่าวว่า  ทีมเราได้ลงไปในพื้นที่เพื่อฝึกอาสาสมัครให้สามารถตรวจรักษาโดยกายภาพบำบัดเบื้องต้นได้ สำหรับกลุ่มคนไข้ที่นั่นจะเป็นผู้ป่วยทางระบบประสาท ที่มีปัญหาในเรื่องของการเดิน การเคลื่อนไหว การใช้ชีวิตต่างๆ โดยเราจะไปสอนในเรื่องของการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ เพื่อใช้เทคนิคการกายภาพในการรักษา ซึ่งจะสอนแต่ละเทคนิคที่ถูกเลือกมาแล้วว่าทำได้อย่างปลอดภัย ง่ายสำหรับเขา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หน้าแรก » การศึกษา