วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 15:10 น.

การศึกษา

ร.ร.กระสังพิทยาคม โชว์ทักษะตะกร้อ

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 11.09 น.

ร.ร.กระสังพิทยาคม โชว์ทักษะตะกร้อ

 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกีฬาตะกร้อ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาตนไปสู่มืออาชีพ โดยฝึกฝนและเรียนจากวิทยากรระดับประเทศ มีนักเรียนในโรงเรียนในเขตบริการร่วม 150 คน 30 โรงเรียน โดย นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดโครงการ

 

หน้าแรก » การศึกษา