วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:18 น.

การศึกษา

ม.รังสิต รวมพลังต้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 20.01 น.

ม.รังสิต รวมพลังต้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่

 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงพลังคัดค้าน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับใหม่ กรกฎาคม 2561) เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 

หน้าแรก » การศึกษา