วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:35 น.

การศึกษา

ธรรมศาสตร์สัมมนา “สัปดาห์ผู้ประกอบการหญิงระหว่างประเทศ

วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561, 19.01 น.

ธรรมศาสตร์สัมมนา “สัปดาห์ผู้ประกอบการหญิงระหว่างประเทศ

                

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ “Feliciano Center for Entrepreneurship” Feliciano School of Business, Montclair State University, U.S.A. จัดงานสัมมนา “สัปดาห์ผู้ประกอบการหญิงระหว่างประเทศ (Women Entrepreneurship Week 2018 : WEW 2018)” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00น. ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำรองที่นั่ง https://goo.gl/c5NDxq สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-5967

หน้าแรก » การศึกษา