วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:11 น.

การศึกษา

สสส. เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 21.21 น.

สสส. เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่

 
         
ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับโครงการ 'คิดดีไอดอล : เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่'โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา จากผลสำเร็จในปีแรกที่คว้ารางวั 'สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน'และรางวัล 'นวัตกรรมสื่อดีเด่น'จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF AWARDS 2018 เดินหน้าสู่ปีที่สองครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดภาคใต้ เกิดนักสื่อสารสุขภาวะจำนวนกว่า 1,500 คน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานเด่นสู่การพัฒนาและต่อยอดโครงการ โดยศิลปินชาติ - สุชาติ แซ่เห้ง (ชาติ The Voice) ได้รับรางวัล คิดดีไอดอล 2018 คนรุ่นใหม่ผู้สร้างแรงบันดาลใจในภาคใต้  รวมถึงมีผู้ผลิตสื่อ นักวิชาการด้านสื่อไปร่วมให้กำลังใจและแบ่งปันประสบการณ์แก่เยาวชนกันอย่างคึกคัก ณ ศูนย์การค้า ไดอาน่า หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆนี้
            
 
อ.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงความสำคัญของโครงการคิดดีไอดอลว่า "ภายใต้แผนงานระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. เราอยากเห็นนักสื่อสารสุขภาวะเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย อยากให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำนักสื่อสารสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบที่ดีให้คนอื่นได้เห็นในเรื่องของการทำสื่อที่ดี โครงการนี้มีจุดเด่นคือดำเนินการโดยคนในพื้นที่ เครือข่ายเยาวชน คนทำสื่อ นักวิชาการด้านสื่อของเครือข่ายภาคใต้ที่จับมือกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ด้วยบริบทและภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การมีสื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตด้วยคนในพื้นที่จะทำให้เยาวชนเกิดการเข้าถึงประเด็นปัญหาสุขภาวะต่าง ๆ ได้ง่ายและตรงใจ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เราควรให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ พลังของความคิดสร้างสรรค์และพลังในการทำสื่อจะส่งผลให้เกิดสุขภาวะที่ดีในระยะยาว”
            
 
ฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้กล่าวว่า “แนวคิดของโครงการคือ เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อของคนรุ่นใหม่ เราเชื่อว่าวัยรุ่นมีความคิดดี ๆ มีใจอาสาที่จะทำเพื่อสังคม แต่บางทีเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง เราอยากให้โครงการนี้เป็นโอกาสที่น้อง ๆ จะได้มาค้นหาแรงบันดาลใจ เราคัดเลือกเยาวชน 15 ทีมจาก 84 ทีมที่สมัครเข้ามา แต่ละทีมจะลงพื้นที่ค้นหาข้อมูลและสร้างสรรค์สื่อส่งต่อแนวคิดไปสู่เยาวชนคนอื่น ๆ ในพื้นที่ภายใต้ 3 ประเด็นได้แก่ 1. การเพิ่มกิจกรรมทางกายPA2. เด็กอ้วนและการส่งเสริมการกินผักและผลไม้3. Gen Z Gen Strong :ปกป้องนักสูบหน้าใหม่...สิ่งที่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คือวันนี้เขาไม่ได้ทำสื่อแค่เพื่อตัวเองแล้ว แต่สื่อที่เขาทำคือพลังเล็ก ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม”
            
 
ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการส่วนสำนักคุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช. หนึ่งในทีมคณะที่ปรึกษาของโครงการกล่าวว่า “ผมคิดว่า สสส. และ กสทช. มีความเชื่อตรงกันว่า สื่อมีอิทธิพลสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ทุกคนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้รับสื่อในคนเดียวกัน กระบวนการของโครงการนี้เป็นการสร้างคน ให้เด็กได้หาข้อมูล คิดวิเคราะห์ เลือกประเด็นแง่มุมในการสื่อสารออกมาอย่างสร้างสรรค์ ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการสื่อสารออนไลน์อยู่แล้ว ถ้าเราช่วยกันสนับสนุนทำให้พื้นที่ตรงนี้มีคุณค่ามากขึ้น มันก็จะไปช่วยเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้”
            
 
ในส่วนของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมโครงการคิดดีไอดอลตั้งแต่ปีที่และต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ผลงานสื่อเรื่องหมวกกันน็อก’ จนได้รับรางวัลนวัตกรรมสื่อดีเด่น จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF AWARDS 2018ได้กล่าวถึงความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการนี้ว่า “โครงการนี้ทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งมุมมอง แนวคิด และทัศนคติในทุกด้าน ทำให้กล้าที่จะนำคนอื่น หลังจากเข้าร่วมโครงการ ผมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาต่อยอด ทำคลิปเตือนภัยเรื่องการไม่สวมหมวกกันน็อกซึ่งเป็นปัญหามากในพื้นที่ภาคใต้ แล้วส่งต่อให้เพื่อน ๆ ดู ก็ทำให้เพื่อนส่วนหนึ่งตระหนักและหันมาสวมหมวกกันน็อกได้ นั่นทำให้ผมได้เห็นและเชื่อเลยว่า สื่อมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริง ๆ”

หน้าแรก » การศึกษา