วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 07:42 น.

การศึกษา

มสด.คว้ารางวัลนานาชาติ ที่เยอรมนี

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 16.48 น.

มสด.คว้ารางวัลนานาชาติ  ที่เยอรมนี

                

ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018) ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถคว้ารางวัล 2 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ  มาครองได้สำเร็จ ได้แก่ 1. กาแฟผสมสำเร็จรูปชนิด 3- in-1 เสริมไอโซฟลาโวนจากจมูกถั่วเหลือง ผลงานโดย  ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์  อ.วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ และผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์  อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลพิเศษ CAI Award Invention & Innovation  2.สิ่งทอนาโนคอมโพสิตโพลิเมอร์ หน่วงไฟ และ 3.ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน ผลงานโดย ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์  ผศ.ดร.สุรชาติ  สินวรณ์ และดร.กันต์ ปานประยูร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ทั้ง 2 ผลงาน จาก (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

หน้าแรก » การศึกษา