วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 07:58 น.

การศึกษา

ผู้ประกาศข่าวAIมาแล้ว! แนะสร้างหลวงพ่อAIสื่อธรรม

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 10.51 น.
tags : AI

ผู้ประกาศข่าวAIมาแล้ว! แนะสร้างหลวงพ่อAIสื่อธรรม
: สำราญ สมพงษ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายงาน  มาเร็วจริงๆ! เมื่อสำนักข่าวซินหัวเปิดตัวผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์หรือ AI “คน” แรกของโลกในงานประชุมอินเทอร์เน็ตโลก (World Internet Conference) ครั้งที่ 5 ที่เมืองอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน โดยผู้ประกาศข่าว AI "คน" นี้ พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวซินหัวกับบริษัทเสิร์ชเอนจินของจีน Sogou.com โดยหยิบยืมเสียงและรูปลักษณ์มาจากนายจางจ้าว ผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าวซินหัวซึ่งมีตัวตนอยู่จริง

 

ผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้จากการชมวิดีโอถ่ายทอดสดจำนวนมากด้วยตนเอง และสามารถอ่านข่าวออกอากาศได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ

 

สำนักข่าวซินหัวระบุว่า “เขา” ได้กลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมรายงานข่าว และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นงานบนเว็บไซต์ของสำนักข่าวและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการนำเสนอข่าวและพัฒนาศักยภาพการทำงานไปได้พร้อมๆ กัน 

 

ขณะที่ประเทศไทยจะมีการเปิดไอคอนสยามมีการทุ่มทุนกว่า 1 พันล้านบาททำการประชุมสัมพันธ์ และห้างนี้มีการใช้ AI มาทำหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีพนักงานเพียง 35 คนเท่านั้น 

 

เมื่อสถานการณ์ทางสังคมไทยปัจจุบันที่คนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสังคมสื่อออนไลน์ วงการคณะสงฆ์จะรอให้ญาติโยมเข้าวัดในวันพระทำบุญตามเทศกาลต่างๆ คงไม่สามารถที่ฉีดสารธรรมเข้าไปในสายเลือดของญาติโยมได้ทันท่วงที ในที่สุดคณะสงฆ์หากไม่ปรับก็คงจะลดบทบาทลง

 

เพราะต่อไปเชื่อแน่ว่า AI คงจะต้องมีความสามารถในการแต่งกัณฑ์เทศน์ บทความธรรมะ บทบรรยายต่างๆ แทนที่การทำงานของคณะสงฆ์อย่างแน่นอน คงจะมีโยมใจบุญสร้างโปรแกรมการใช้งานของ AI ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งในพระไตรปิฎก คำสอนอธิบายความของพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วสังเคราะห์เป็นหมวดธรรมหรือสูตรให้เหมาะสมกับจริตของญาติโยมแต่ละคนได้ละเอียดและแก้ปัญหาหรือดับทุกของญาติโยมได้ดี โดยทำเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วจะเจาะฝังในพระพุทธรูปรูปหรือรูปเหมือนของพระสงฆ์ต่างๆ เมื่่อญาติโยมไปกราบสามารถที่จะป้อนข้อมูลให้หาหลักธรรมที่ตรงกับปัญหาของแต่ละคนแล้วสรุปเป็นไฟล์โหลดนำไปศึกษาต่อก็เป็นได้ 

 

ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาวิจัยอย่างยิ่งต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเป็นห่วงของการใช้ AI ว่าจะมีความสร้างสรรค์สร้างสันติภาพแก่ชาวโลกตามที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ตั้งข้อสังเกตไว้หรือไม่อย่างไร จึงควรที่ต้องใช้จริยธรรมนำ AI ต้องใช้จริยธรรมนักข่าวควบคุม AI และหลักธรรมที่จะสามารถควบคุม AI ได้นั้นก็คือวิปัสสนากรรมฐานตามการเสนอของพระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ดังนั้น อนาคตแนวความคิดปรัชญาพุทธปัญญาประดิษฐ์จึงถือว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญ เพราะจะทำให้ AI เป็น "สัมมา AI" คงจะมีส่วนในการสร้างสรรค์สารธรรม สารสันติธรรม สร้างสันติภาพโลก ตามทันสื่อสงครามได้

 

พร้อมกันนี้เชื่อว่า AI จะมีส่วนในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมได้ชัดเจน ตามการเสนอของพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ทีมธรรมะอารมณ์ดี  ที่ได้รับนิมนต์แสดงความคิดในการโฟกัสกรุ๊ปนิสิตปริญญาเอก มจร คือ 1.จุดเด่นชัดเจนของรูปแบบการอบรม 2.ความเชื่อมโยงของหลักธรรม 3.ตีประเด็นให้ชัด ไปให้ถึง ตามให้สุด 4.การบูรณาการปริยัติยอดเยี่ยม ผิดเพี้ยนไม่ได้ 5.ภาวนา 4  กับการพัฒนาการสื่อสาร(ออนไลน์) สร้างสรรค์ พัฒนาตน สามัคคี  

 

ขณะเดียวกันคณะสงฆ์จะต้องมีการสร้างสื่อออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาร์แกรม ยูทูป เป็นเครือข่ายทั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคม เจ้าคณะหนใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ไปจนถึงระดับสื่อออนไลน์ของวัด แล้วมีการแชร์สื่อสารธรรม สื่อสารสันติธรรมต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ เชื่อแน่ว่าจะให้การทำงานของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

 

พร้อมกันนี้ทราบว่า อดีตนักบิณฑ์กำลังมีแนวความคิดจะสร้างเว็บไซต์ในลักษณะเป็นศูนย์แต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายทำเป็นพุทธบูชาและแทนคุณพระพุทธศาสนา หากเป็นไปได้มีการพัฒนาโปรแกรมโดยนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์หรือเป็นหุ่นยนต์หรือผู้ประกาศข่าว AI ช่วยในการสื่อธรรมก็จะเกิดประโยชน์ไม่น้อย 

 

หากมีการเจียดเงินทอดกฐินผ้าป่าปีนี้คาดว่าจะมียอดเงินบริจาคไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท มาสร้างวัด โบสต์วิหารทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ หรือสนับสนุนอดีตนักบิณฑ์ที่กำลังมีแนวความคิดดังกล่าว เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อธรรมก็จะทำให้สื่อถึงประชาชนได้อย่างทันกาลไม่ต้องรอเทศกาลหรือวันพระวันโกนอีกต่อไป เพราะ AI จะทำหน้าที่ให้การเผยแพร่ธรรมะตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่เหมือนกับผู้ประกาศข่าว AI ของสำนักข่าวซินหัวเลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม พิทักษ์พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

 

ขณะนี้วัด Longquan ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน ตัดสินใจเพิ่มกลวิธีในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนด้วยวิธีใหม่ที่ล้ำยุคเอาการ ด้วยการสร้างหุ่นยนต์พระที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ สนทนาโต้ตอบแบบง่ายๆ ได้ และนำสวดมนต์ได้ด้วย ชื่อของหุ่นยนต์พระตัวนี้คือ Xian’er โดยมีบริษัทไอทีหลายแห่ง และทีมวิจัยระบบ AI เข้ามาช่วยพระอาจารย์ Xianfan ในการพัฒนาหุ่น Xian’er ซึ่งตอนนี้ก็มีแผนกันแล้วว่าจะพัฒนาหุ่นรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต


ที่มาข้อมูลบางส่วนจาก  VentureBeat, RT Cr.https://www.blognone.com/node/80353

หน้าแรก » การศึกษา