วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:13 น.

การศึกษา

ราชภัฏโคราช ประกวดละครและโฟล์คซองภาษาโคราช

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 20.12 น.

ราชภัฏโคราช ประกวดละครและโฟล์คซองภาษาโคราช

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช ประกวดละครภาษาโคราชและโฟล์คซองภาษาโคราช ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000บาท จัดประกวดในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

            1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            3.  ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

            

ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1011 หรือที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 08-6725-9414รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 10 มกราคม 2562

 

...

หน้าแรก » การศึกษา