วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:59 น.

การศึกษา

ม.ร.จัดอบรม “บริหารจัดการหอพักอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 08.42 น.

ม.ร.จัดอบรม “บริหารจัดการหอพักอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

 
         
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนผู้ประกอบการหอพัก ร่วมอบรม “บริหารจัดการหอพักอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” ในวันที่ 19 ธันวาคม นี้
           
คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการหอพักในหัวข้อ “บริหารจัดการหอพักอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย  โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.หอพักพ.ศ.2558  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีบริหารจัดการหอพัก เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการและการให้บริการของหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้
                    
การอบรมดังกล่าวมีพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเรื่อง “บริหารจัดการหอพักอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย” โดย ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศ และผู้แทนจาก สน.หัวหมาก และในช่วยบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “บริหารจัดการหอพักอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”จากผู้แทนผู้ประกอบการหอพักที่ประสบความสำเร็จ
                   
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหอพักย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา เข้าร่วมอบรม (ฟรี) โดยแจ้งความจำนงได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 02-310-8045-7

หน้าแรก » การศึกษา