วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:12 น.

การศึกษา

'มจร'มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชีวิตและสังคมอุดมสติ

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 18.22 น.

'มจร'มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชีวิตและสังคมอุดมสติ

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2561  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฦาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และมอบวุฒิบัตรแก่นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่าง 1-15 ธันวาคม 2561 

 


พระราชปริยัติกวี ได้กล่าวย้ำว่า "หัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตคือ #สติ ปราศจากสติเสียแล้ว สมาธิ และปัญญาย่อมไม่สามารถเจริญเติบโตในรูปและนามนี้ได้  จึงขออนุโมทนาที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติได้นำคำว่าสติมาเป็นคำสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเห็นความสำคัญ"

 


"นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ผมมุ่งปรารถนาจะเห็นในขณะที่ผมเป็นอธิการบดี คือ  การมุ่งเน้นและกระตุ้นให้นิสิตและคณาจารย์จัดการศึกษาที่มีสติเป็นแกนสำคัญ ทั้งการจัดกิจกรรม และการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นด้านนี้ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาให้การปฏิบัติและพัฒนาสติเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา  #ชีวิตและสังคมให้อุดมสติ" อธิการบดี มจร กล่าวเสริม

หน้าแรก » การศึกษา