วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:02 น.

การศึกษา

จุฬาฯ รับมอบเงินทุนวิจัย

วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 07.40 น.

จุฬาฯ รับมอบเงินทุนวิจัย

 

รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินทุนวิจัยจาก ดร.วิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ Mr. Muluk Wahub รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร องค์กรร่วมไทยมาเลเซีย (MTJA) โดยมีคณะนักวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร คิม และศาสตราจารย์ ดร.จูงใจ ปั้นประณต หัวหน้ากลุ่มวิจัย และทีมวิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ ร่วมรับทุนพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในการเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนระดับนานาชาติในครั้งนี้

หน้าแรก » การศึกษา