วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:55 น.

การศึกษา

มฟล.ประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 13.01 น.

มฟล.ประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีไร้สายสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2018) and the 6th Global Wireless Summit (GWS2018) เมื่อเร็วนี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดประชุมในหัวข้อ ‘Body and Mind Integration through Information and Communication Technology’ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธาน ที่ได้กล่าวทั้งต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและขอบคุณคณะกรรมการการประชุมที่ได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของการสื่อสารไร้สายส่วนบุคคลและการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก
 
“ในปีที่ผ่านมาการสื่อสารแบบไร้สายมีความสำคัญและมีส่วนทำให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การแข่งขัน และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า ประเทศไทยและประเทศ AEC ต้องรับมือกับกระแสและรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มฟล. รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการวิจัยเรื่องการสื่อสารไร้สายส่วนบุคคลที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีน”
 
มฟล.จัดงานประชุมนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักออกแบบ นักพัฒนา วิศวกร และนักเทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนความคิดและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก CTIF Global Capsule, Yokosuka Research Park, สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
โดยมีทั้งการบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากฟินแลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น ไทยและสหรัฐอเมริกา ทั้งยังมีการอภิปรายเพื่อสำรวจโมเดลทางธุรกิจอุปกรณ์นวัตกรรมแนวโน้มและความท้าทายในอนาคตที่มีต่อเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย โดยหวังให้การประชุมนี้เชื่อมต่อทุกภาคส่วนเพื่อแบ่งปันและพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายใหม่ๆ วิธีการสื่อสารและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการวิจัยและการทำงานร่วมกันแบบข้ามเขต เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดจะช่วยเพิ่มการพัฒนาและนำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับเทคโนโลยีไร้สายในอนาคต
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก » การศึกษา