วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 02:32 น.

การศึกษา

อาชีวะ พร้อมจัดงาน “วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้”

วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 20.45 น.

อาชีวะ พร้อมจัดงาน “วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้”

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมความพร้อมการจัดงาน “วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” และ งาน “อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” โดยกิจกรรมแรก สอศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม Dream Run” วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมครู-ผู้ปกครอง นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำาเสมอ อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเดิน – วิ่ง รวมไปถึงจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรมครูผู้ปกครอง สานฝันการกีฬา และสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาในระหว่างกำลังศึกษาและศึกษาต่อเนื่อง ท่านที่สนใจสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศปบ.จชต. โทรศัพท์ หมายเลข 074-420-360, 074-332-123 / Facebook : 5K DREAM RUN และhttp://moe-south.org/home/?p=168912

 

 

เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สอศ. ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นคืองาน “อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” จัดขึ้นเพื่อส่งความสุขและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562ให้ประชาชนทั่วประเทศและในจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีพิธีเปิดงาน“อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภายในงานจัด ให้มีกิจกรรม อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2562 นิทรรศการ Open house แนะแนวการเรียนอาชีวศึกษา ตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการหุ่นยนต์ นิทรรศการความร่วมมือกับภาคเอกชน 108 อาชีพกับผ้าบาติก และอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น โดยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนได้เกิดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ สอศ. จัดขึ้น โดยมุ่งหวังว่าจะให้ประชาชนได้รับความสุข เกิดการมีส่วนร่วมกันในสังคม และยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมอาชีพหรือการอบรมอาชีพระยะสั้นนำไปใช้ประโยชน์ในประกอบอาชีพหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

 

หน้าแรก » การศึกษา