วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:28 น.

การศึกษา

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 17.21 น.

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ 


 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ธ.ค.61 ที่วัดชินวรารามวรวิหาร (อารามหลวง) อ.เมืองจ.ปทุมธานี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเสด็จเข้าพระวิหาร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธียกฉัตรขึ้นกางกั้นถวายพระพุทธปฏิมาประธาน (พระพุทธอาญัติ) 

 

 

จากนั้น เสด็จไปมณฑปพระพุทธบาท ทรงทอดผ้า 26 ไตร บังสุกุลอังคารหม่อมปุ่น ชมพูนุท ณ อยุธยา หม่อมมารดาในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธานภายในพระอุโบสถ เสด็จไปตำหนักชินวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อย ที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

 

ทั้งนี้ มี พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี นายนฤพาน สุรำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ปทุมธานีนายผล ดำธรรม รองผวจ.ปทุมธานี พ.อ.พฤทธิ์ จันทราสา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี พ.ต.อ.วารินทร์ ทองตรา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.ปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จ 

หน้าแรก » การศึกษา