วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 05:46 น.

การศึกษา

มทร.ศรีวิชัย ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับเยาวชน

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562, 14.44 น.

มทร.ศรีวิชัย ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับเยาวชน

 

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มเยาวชน ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ นักศึกษาในการจัดโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

หน้าแรก » การศึกษา