วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 11:06 น.

การศึกษา

สพป.ชัยภูมิเขต 2 ปฐมนิเทศ ผอ.รร.ใหม่

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 12.32 น.

สพป.ชัยภูมิเขต 2 ปฐมนิเทศ ผอ.รร.ใหม่

 

นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 32 คน เน้นผู้บริหารรุ่นใหม่ห่างไกลการทุจริต โดยทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีและร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบประกาศเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

หน้าแรก » การศึกษา